Η ιστορία μας

   Η εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1952 στην Λειβαδιά, σαν ατομική εταιρεία από τον ιδρυτή της Μενέλεαο Παπαθωμά. Έκτοτε η εξέλιξη της εταιρείας είναι συνεχής και σύντομα καθιερώθηκε σαν πρωτοπόρος στην ύδρευση, άρδευση και στα συστήματα μετάδοσης κίνησης , καθώς και στο ηλεκτρολογικό υλικό και τον φωτισμό για επαγγελματική και οικιακή χρήση .

   Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις χρησιμοποιώντας smart τεχνολογίες . Ενοποιούμαι την πληροφορία από την νέα τεχνολογία με την πρακτική εμπειρία για αποτελεσματικότητα , ευελιξία και κυρίως εξοικονόμηση φυσικών πόρων

  Σήμερα η εταιρεία διοικείται από τους Σεραφείμ Παπαθωμά Μηχ/γο Μηχανικό και Χαράλαμπο Παπαθωμά Ηλεκ/γο Μηχανικό.

The company Papathomas Men Sons & Co. started in 1952 as an individual enterprise by its founder Menelaos Papathomas. It has since become a pioneer in irrigation, water supply, and transmission systems. Today, it is managed by Seraphim Papathomas, a mechanical engineer, and Haralambos Papathomas, an electrical engineer

Our Story

Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρεία ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε έχει εξελιχθεί σε μια εμπορική και τεχνική εταιρεία που προμηθεύει, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις σε πολούς τομείς όπως Ύδρευση, Άρδευση, Λύματα, Επεξεργασία πόσιμου νερού, Αυτοματισμοί, Συστήματα μετάδοσης κίνησης κ.α.